unnamed (1)

Į pagalbą mokytojui: „Šiuolaikinės pamokos vadyba“ (2)

                                                                        

 Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01–0001 „Kokybės krepšelis“

  Sausio  4 d. vyko ilgalaikės 40 val. mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programos ,,Šiuolaikinės pamokos vadyba“ antras mokymų užsiėmimas. Mokytojai nuotoliniu būdu dalyvavo mokymuose, kurie vyko Zoom vaizdo konferencijų ir pokalbių platformoje. Mokymus vedė Olivija Saranienė, NMVA vadovaujančioji išorės vertintoja.

  Mokymai buvo orientuoti į pamokos efektyvumą užtikrinančių aktualių didaktinių nuostatų stiprinimą. Buvo pristatyti pamokų planai (namų darbas), kalbėta apie stipriąsias ir tobulintinas pamokos struktūrines dalis, dalintasi įžvalgomis.