DEŠIMTOKŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMAS ŠIAIS METAIS VYKS MOKYKLOSE

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) informuoja, kad patvirtintos 2021–2022 mokslo metų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų (PUPP) elektroninio vykdymo instrukcijos.

Lietuvių kalbos ir literatūros pasiekimų patikrinimas raštu vyks 2022 m. gegužės 10–11 d., matematikos – gegužės 16–17 d. Lietuvių kalbos ir literatūros pasiekimų patikrinimas žodžiu vykdomas ugdymo procese ir organizuojamas mokyklos nuožiūra.

Daugiau informacijos