20211123_113632

Edukacija „Pėdsekys gamtoje“ Tado Ivanausko zoologijos muziejuje

   Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr. 09.2.1-SFA-V-719-01–0001 „Kokybės krepšelis“  

  Lapkričio 23 dieną Butrimonių gimnazijos 3-4 klasių mokiniai (mokytojos Gina Griškonienė ir Rita Peckuvienė) pasinaudodami „Kokybės krepšelio“ lėšomis ir Kultūros ministerijos kartu su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija įgyvendinama Kultūros paso priemone vyko į Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejų. Tai vienas seniausių muziejų respublikoje ir vienintelis zoologijos muziejus Pabaltijyje. Visa muziejaus istorija ir veikla glaudžiai susijusi su Lietuvos gamtos mokslo raida ir prof. T. Ivanausko veikla.

  Mokiniai apžiūrėjo muziejaus ekspoziciją, kurioje šiandien yra apie 14 000 eksponatų, lankėsi naujai įrengtoje medžioklės trofėjų salėje. Osteologinėje salėje apžiūrėjo skeletus ir paleontologinę medžiagą. Ypač mokinius sužavėjo klasikinė ekspozicija, kuri dabar papildyta interaktyviais informaciniais terminalais – juose galima patiems pasižiūrėti filmuotą, animuotą medžiagą apie biogrupių atstovus. Interaktyvūs terminalai skatina virtualiai keliauti, patirti gyvąją gamtą, išgirsti paukščių balsus, susipažinti su gamtosauga Lietuvoje ir pasaulyje. Tai skatina vaikus domėtis gamta, mokytis ją pažinti bei saugoti. Šiam tikslui įgyvendinti muziejuje įrengtos nuostabios edukacinės klasės. Vienoje iš klasių mūsų gimnazijos 3-4 klasių mokiniai dalyvavo edukacijoje „Pėdsekys gamtoje“. Vaikai suprato, kad būdami gamtoje ne visada pamatome šaką tarškenantį didįjį margąjį genį, uosio kamieno žievę laupantį taurųjį elnią ar olą rausiančią rudąją lapę. Tačiau, kad žvėrys vienoje ar kitoje vietoje gyvena, išduoda palikti įvairūs veiklos pėdsakai. Edukacinio užsiėmimo metu mokiniai ir mokėsi atpažinti gyvūnų paliktus pėdsakus, naudodami natūralias, iš gamtos parneštas priemones. Apžiūrėdami kankorėžius, šakas, medžių stuobrius sužinojo, ar miške gyvena genys, elnias, bebras, šernas ar kitas gyvūnas, jų net nepamatę. Pamokėlės pabaigoje mokinai pasitikrino, ar gali būti pėdsekiu gamtoje, atlikdami įdomias, žaismingas užduotis bei dalyvaudami viktorinoje.

  Muziejuje vaikai patyrė pažinimo džiaugsmą, pagilino žinias, įsitikino, kad gyvūnijos pasaulis labai didelis ir įdomus. Visa tai žadina vaikų smalsumą, žingeidumą, skatina būti neabejingus gamtai, atsakingus už ją.

  Įgyvendintos ,,Kokybės krepšelio“ veiklos: 1.2. Savivaldaus ir patyriminio ugdymo(si) diegimas dalykų pamokose. 1.3. Ugdymo proceso organizavimas kitose edukacinėse aplinkose gimnazijoje ir už gimnazijos ribų – ,,klasė be sienų“.