20211006_102802

Edukacinis užsiėmimas-pamoka „Tarpežerių miškais ir pelkėmis“

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr. 09.2.1-SFA-V-719-01–0001 „Kokybės krepšelis“

  II g klasės mokiniams spalio 6 d. integruotas biologijos ir geografijos edukacinis užsiėmimas-pamoka vyko Metelių regioniniame parke. Tai didžiųjų Pietų Lietuvos ežerų dubumos kraštovaizdžio parkas: Dusią, Metelį ir Obeliją supa smėlingos paežerių kopos ir pelkutės, iš pietų pusės juosia įspūdingos aukštų kalvų virtinės.    

  Mokiniai stebėjo Dusios ir Metelių ežerų kraštovaizdį nuo 15 metrų aukščio apžvalgos bokšto, susipažino su vietovardžių kilme. Regioninio parko Bijotų – Širvinto miškų pažintiniame gamtiniame take atpažino uosį, drebulę, pušį, ąžuolą, skroblą, juodalksnį, lazdyną, ievą, klevą, ožekšnį, putiną, kadagį. Gebėjo įvardinti kelis smėlžemio ypatumus. Susipažino su nuokritų ir išvirtusių medžių skaidytojais. Pabuvojo aukštapelkėje ir susipažino su kiminu, saulašare, švyliu, paragavo spanguolių. Su gido pagalba užfiksavo retus Lietuvos augalus ir grybus: bekotį ąžuolą, apskritalapę saulašarę, skroblą, ąžuolinę kepeną. Spaudė ant pūvančio kelmo augančius pumpotaukšlius ir stebėjo išlekiančiančius dulkių kamuolėlius – sporas.

  Metelių regioninio parko lankytojų centro ekspozicijoje domėjosi retų, Europoje saugomų balinių vėžlių – regioninio parko simbolio gyvenimu ir Metelių krašto istorija. Atliko praktinę užduotį.

  Mokiniai tobulino ne tik dalykines biologijos ir geografijos kompetencijas, bet ir bendrąsias: aktyviai dalyvauti, bendrauti ir bendradarbiauti pamokoje, gebėti dirbti komandoje ir prisiimti atsakomybę už rezultatus pamokoje.

  Įgyvendintos ,,Kokybės krepšelio“ veiklos: 1.2. Savivaldaus ir patyriminio ugdymo(si) diegimas dalykų pamokose. 1.3. Ugdymo proceso organizavimas kitose edukacinėse aplinkose gimnazijoje ir už gimnazijos ribų – ,,klasė be sienų“. 

      Edita Simanavičienė, Vilma Mielaikienė

Pasidalinkite šia naujiena

Share on facebook
Share on pinterest
Share on email
Share on twitter