Geriausia kalėdinė dovana – pasakų knyga!

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr. 09.2.1-SFA-V-719-01–0001 „Kokybės krepšelis“

  Dar rugsėjo mėnesį pasaulio pažinimo pamokoje nagrinėjant temą ,,Kaip atsirado knygos?“ kilo idėja sukurti knygą. Ją dar labiau sustiprino integruota pamoka ,,Knygos anatomija“, finansuota „Kultūros paso“ lėšomis.

  Klasės valandėlės metu diskutavome, kokia tema norėtume rašyti, kokią pagrindinę mintį skaitytojams siųstų mūsų parašyta knyga, kokie galėtų būti knygos pagrindiniai veikėjai, kaip knygą iliustruotume. Lietuvių kalbos pamokose mokėmės kurti vaizdingus tekstus.

  Nenumaldomai artėjo gruodžio mėnuo, todėl nusprendėme rašyti knygą apie amžinąsias vertybes. Taip atsirado projektas, pasakų knygos ,,Žmogiškumo karalystėje“ rašymas, į kurį buvo įtraukti ir mokinių tėveliai. Parašytas pasakas mokiniai skaitė Advento rytmečiais, o per dailės ir technologijų pamokas kūrė iliustracijas. Prieš pat šv. Kalėdas išleista elektroninė knyga.

  Trečios klasės mokiniai linkėdami šviesių ir ramių šv. Kalėdų, sveikų ir laimingų Naujųjų metų, kvietė gimnazijos bendruomenę smagiai praleisti laiką su spalvota ir labai nuoširdžia knygele. Jos nuorodą internete, kaip kalėdinę dovaną, vaikai siuntė savo giminaičiams ir draugams. Tikimės, jog pasibaigus karantinui knyga bus išspausdinta ir padovanota Butrimonių bibliotekai.

  Šio patyriminio, įtraukiojo projekto metu vaikai pasimatavo rašytojo ir dailininko-iliustratoriaus profesiją. Kiekvienas mokinys dirbo pagal savo ugdymosi galimybes, pagal poreikius jiems buvo teikiamos konsultacijos. Kiekvienas jautėsi ypatingas, nes besimokydamas 3 klasėje tapo knygos bendraautoriumi ir turėjo galimybę skaityti savo sukurtą knygą.

  Įgyvendinta „Kokybės krepšelio“ 1.2. Savivaldaus ir patyriminio ugdymo(si) diegimas dalykų pamokose  veikla.

  3 klasės mokytoja Rita Peckuvienė

„Žmogiškumo karalystėje“, Pasakos, 2020.

Pasidalinkite šia naujiena

Share on facebook
Share on pinterest
Share on email
Share on twitter