20220520_121117

III g klasės mokinių praktinė veikla STEAM atviros prieigos centre

  Gegužės 20 d. III g klasės mokiniai lankėsi Alytaus STEAM atviros prieigos centre. Biologijos ir chemijos laboratorijoje atliko praktinį darbą ,,Pamatyk DNR, ištirk ją ir sužinosi, kur pradingo septyntaškė“. Praktinio darbo tikslas: taikant modernius DNR tyrimo metodus – PGR ir elektroforezę agarozės gelyje – identifikuoti, kokiai organizmų rūšiai priklauso tiriama DNR.

 Prieš praktinį darbą su mokiniais buvo aptartos saugaus elgesio taisyklės, laboratorinių prietaisų naudojimas bei parodytas instruktažo filmukas. Gimnazistai aptarę praktinio darbo uždavinius užsirašė veiklos tikslą ir hipotezę. Prisiminę darbo su reguliuojamo tūrio pipetėmis taisykles atliko spalvoto vandens pipetavimą, apskaičiavo reikiamą PGR mišinio tūrį ir jį paruošė, supilstė tiriamų ir žinomų organizmų DNR į paruoštą PGR mišinį. Kiekviena mokinių grupė ruošė atskirą agarozės gelį. Termocikleryje buvo vykdoma PGR ir gauti PGR produktai. Gautais PGR produktais mokiniai užpildė agarozės gelio šulinėlius,  atliko elektroforezę agarozės gelyje ir naudodami transiliuminatorių gavo padaugintų DNR fragmentų vaizdą bei nustatė, kokiai organizmų rūšiai priklauso tirta DNR. Kai bandymai buvo atlikti, gimnazistai pildė duomenų lenteles bei formulavo darbo išvadas.

  Įgyvendintos ,,Kokybės krepšelio“ veiklos: 1.2. Savivaldaus ir patyriminio ugdymo(si) diegimas dalykų pamokose. 1.3. Ugdymo proceso organizavimas kitose edukacinėse aplinkose gimnazijoje ir už gimnazijos ribų – ,,klasė be sienų“. 

   Biologijos mokytoja Vilma Mielaikienė

Pasidalinkite šia naujiena

Share on facebook
Share on pinterest
Share on email
Share on twitter