Integruota fizikos ir dailės pamoka

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr. 09.2.1-SFA-V-719-01–0001 „Kokybės krepšelis“

Dėl patyriminio ugdymo mokymasis tampa įdomus ir prasmingas pačiam besimokančiajam, nes sava patirtis kiekvienam svarbiausia. Be to, savos patirties refleksija, analizė labai naudinga mokymosi kokybės prasme, nes suteikia galimybę turimą patirtį peržiūrėti, atnaujinti, sisteminti, plėtoti, o prireikus net ir keisti.   

  Spalvų paslaptys žmones domina jau seniai: dar senovėje jos įgavo savo simbolines reikšmes bei tapo daugelio mokslo atradimų pagrindu. Jos ne tik paveikė fiziką ar chemiją, bet tapo svarbios ir filosofijai bei menui. Laikui bėgant žinių apie spalvas vis daugėjo. Spalva – įvairaus ilgio šviesos bangos.

 Balandžio 2 dieną 7 klasės mokiniai dalyvavo integruotoje fizikos ir dailės pamokoje „Spalvų pasaulis fizikoje ir dailėje“. Pamokos tikslas buvo išsiaiškinti, kuo panašus ir kuo skiriasi spalvų pasaulis mene ir moksle. Pristatant ir aptariant pamokos uždavinius mokiniai suprato, kad patys tyrinės spalvų spektro savybes fizikoje ir panaudodami pagrindines spalvas išgaus papildomų spalvų atspalvius, siekdami išgauti kuo daugiau atspalvių, puoš velykinius kiaušinius.

 Kartodami praėjusioje fizikos pamokoje įgytas žinias mokiniai suformulavo, kaip susidaro šviesos spektras, stebėjo bendraklasių Pauliaus, Samantos ir Ivetos namuose atliktus ir nufilmuotus bandymus. Remdamiesi jų rezultatais paaiškino RGB Led lempos veikimo principą. Susipažinę su šviesos spektro spalvomis, mokiniai prisiminė, kokios yra pagrindinės spalvos dailėje. Naudodamiesi pagrindinėmis spalvomis mokiniai turėjo išgauti tris papildomas, taip užpildydami pagrindinį spalvų ratą, po to darė kūrybinę užduotį: naudodamiesi pagrindinėmis spalvomis mokiniai turėjo išgauti nuo 5 iki 8 papildomų atspalvių, kuriuos panaudojo puošdami velykinius kiaušinius. Įtvirtinant pamokos tyriminę veiklą, mokiniai susipažino su Heringo spalvų ratu, bandymo metu pajuto kontrastingų spalvų poveikį žmogaus regėjimui. Atlikę fizikos ir dailės bandymus su spalvomis, įvardino, kuo skiriasi šviesos spalvų spektras nuo žemės spalvų spektro.

   Šioje pamokoje mokiniai galėjo nusakyti spalvų prigimtį, palyginti spalvų modelius, o mokytojos atskleidė gamtos mokslų tarpusavio ryšį, tą patį reiškinį nagrinėjant skirtingu požiūriu.

  Šiuolaikinis mokinys turi būti mokomas spręsti gyvenimiškas problemas, ugdytis šiuolaikiniam gyvenimui aktualias kompetencijas, todėl mokymasis vyksta tyrinėjant, eksperimentuojant, atrandant ir išrandant, kuriant, bendraujant.

  Įgyvendinta  „Kokybės krepšelio“ veikla: 1.2. Savivaldaus ir patyriminio ugdymo(si) diegimas dalykų pamokose.

Pasidalinkite šia naujiena

Share on facebook
Share on pinterest
Share on email
Share on twitter