286951319_1005689126810978_3462093769147910923_n

Integruota gamtos pažinimo-geografijos pamoka 2 klasei

  Birželio 7 d. 2 klasės mokiniai gimnazijos gamtinėje aplinkoje atliko praktinį lauko darbą ,,Meteorologiniai rodikliai. Orientavimasis‘‘. Tai patyriminio ugdymo pamoka, kurios metu dirbant grupėje, naudojant kompasą ir draugo/mokytojo pagalbą, mokiniai orientavosi vietovėje, susipažino su nuotoline meteorologine stotele ir jos veikimo principu, anemometru bei nustatė meteorologinių orų rodiklių reikšmes.

  Mokiniai darbą atliko grupėmis pasiskirstę po tris: matavo kambario ir lauko temperatūrą esamu metu, anemometru nustatė vėjo greitį. Naudodamiesi mokykliniais kompasais, kompasais mobiliuosiuose telefonuose, nustatė šiaurės – pietų kryptį, kitas pasaulio šalių kryptis. Vietovės plane pažymėjo savo buvimo vietą. Žymėjo, iš kur saulė pateka ir kur saulė leidžiasi. Stebėdami aplinkos objektus (vėliavas) nustatė vietovės vėjo kryptį esamu laiku. Stebėdami dangaus foną ir naudodamiesi debesų klasifikacijos paveikslėliu, nustatė debesų tipą ir ,,iš akies“ įvertino debesuotumą balais (1-10 balų skalė).

  Mokiniai gilino dalykines, ugdė mokėjimo mokytis, pažinimo ir socialinę kompetencijas. Patiko darbas grupėje, puikiai atliko praktinį darbą, patyrė daug teigiamų emocijų. Mokiniai grupėse įsivertino savo darbą – suskaičiavo surinktus taškus, patys mokiniai vertino savo indėlį į grupės darbą, reflektavo, kaip jiems sekėsi atlikti veiklas.

  Įgyvendintos ,,Kokybės krepšelio“ veiklos: 1.2. Savivaldaus ir patyriminio ugdymo(si) diegimas dalykų pamokose. 1.3. Ugdymo proceso organizavimas kitose edukacinėse aplinkose gimnazijoje ir už gimnazijos ribų – ,,klasė be sienų“. 

Sigutė Žvinakienė, pradinių klasių vyresn. mokytoja

Pasidalinkite šia naujiena

Share on facebook
Share on pinterest
Share on email
Share on twitter