Integruota matematikos-pasaulio pažinimo pamoka „Šilėngirės slėnyje“

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr. 09.2.1-SFA-V-719-01–0001 „Kokybės krepšelis“

   Gyvūnai ne tik mūsų draugai, bet ir puikūs ugdytojai. Buvimas su jais suteikia ne tik teigiamų emocijų, džiaugsmo, bet sužadina smalsumą, žingeidumą, domėjimąsi mus supančia aplinka.

   Birželio 3 d. Punios pagrindinio ugdymo ir daugiafunkcio skyriaus 1-4 klasės mokiniai dalyvavo integruotoje pasaulio pažinimo ir matematikos pamokoje, kuri vyko netradicinėje aplinkoje mini zoo ,,Šilėngirės slėnyje“. Atidžiai klausydami gidės pasakojimo, stebėdami gyvūnus, remdamiesi savo turima patirtimi ir dirbdami grupėmis mokiniai atliko kompleksinio patyriminio ugdymo užduotis. Pateiktoje lentelėje vaikai fiksavo matytų gyvūnų skaičių, jų išvaizdą, ūgį, svorį. Domėjosi gyvūnų elgsena, gyvenimo sąlygomis ir mityba, netgi turėjo galimybę patys juos pamaitinti ir paglostyti. Šioje pamokoje mokiniai tobulino matematikos ir pasaulio pažinimo bendrąsias, socialines ir asmenines kompetencijas.

  Įgyvendintos ,,Kokybės krepšelio“ veiklos: 1.2. Savivaldaus ir patyriminio ugdymo(si) diegimas dalykų pamokose. 1.3. Ugdymo proceso organizavimas kitose edukacinėse aplinkose gimnazijoje ir už gimnazijos ribų – ,,klasė be sienų“.

   Daiva Abramavičienė, pradinių klasių mokytoja

   Daiva Bartkevičienė, pradinių klasių vyresn. mokytoja

Pasidalinkite šia naujiena

Share on facebook
Share on pinterest
Share on email
Share on twitter