regioninis-parkas (1)

Integruota pamoka „Lietuvos saugomos teritorijos“

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr. 09.2.1-SFA-V-719-01–0001 „Kokybės krepšelis“

  Kovo 25-26 d. vyko integruota geografijos ir informacinių technologijų nuotolinė pamoka I g klasei „Lietuvos saugomos teritorijos“ Microsoft Teams platformoje.

  Gamtos apsaugos temai Lietuvoje buvo skirtos kelios geografijos pamokos. Pirmoje pamokoje mokiniai susipažino su saugomų teritorijų skyrimo ir pripažinimo vertingomis kriterijais, saugomų teritorijų skirstymu, Ramsaro konvensija ir NATURA 2000 direktyva Europos Sąjungoje, analizavo saugomų teritorijų pasiskirstymo Lietuvoje žemėlapį, aiškinosi, kuo skiriasi gamtos apsaugos formos. Antroje pamokoje mokiniams buvo pateikta užduotis tikslingai pasidomėti viena iš dviejų saugomų teritorijų ir paruošti jos pristatymą Ms Word programa pagal pateiktus vertinimo kriterijus. Mokiniai ne tik ieškojo medžiagos interneto šaltiniuose, bet medžiagą struktūrizavo, redagavo, stengėsi patraukliai pateikti, jį komentavo dalindamiesi ekrane. Atsižvelgdami į geografijos mokytojos Editos Simanavičienės ir informacinių technologijų mokytojos Jonės Poliakienės komentarus ir pastebėjimus, mokiniai galėjo pataisyti savo darbą.

  Pamokoje mokiniai galėjo ugdytis savivaldžiai, patirti atradimo džiaugsmą ir pasidalinti surinkta informacija pamokoje su kitais. Jie ne tik daugiau sužinojo, bet ir įgijo daugiau patirties tvarkant, redaguojant ir sisteminant informaciją. Atliekant darbą buvo pasiūlytos naudoti ir naudotos bent dvi skaitmeninės priemonės ir internetiniai puslapiai: 

https://smp2014ge.ugdome.lt

Interaktyvus Lietuvos nacionalinių (raudona spalva) ir regioninių parkų (žalia spalva) žemėlapis https://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuvos_saugomos_teritorijos

https://vstt.lrv.lt/

https://vstt.lrv.lt/uploads/vstt/documents/files/Leidiniai/LST%20LT%20internetui.pdf

https://saugomosteritorijos.wordpress.com/lietuva/teritoriju-sarasas/

  Įgyvendinta  ,,Kokybės krepšelio“ veikla: 1.2. Savivaldaus ir patyriminio ugdymo(si) diegimas dalykų pamokose. 

Pasidalinkite šia naujiena

Share on facebook
Share on pinterest
Share on email
Share on twitter