Netradicinio ugdymo diena: Mokėjimo mokytis kompetencijos tobulinimas

  Butrimonių gimnazijoje rugsėjo 2 d. buvo suplanuota kaip netradicinio ugdymo diena, apėmusi keletą veiklų: garsaus Lietuvoje konsultanto, psichologo Evaldo Karmazos seminaras tikslinėms grupėms tema ,,Bendruomenė: ugdymas, palaikymas ir stabilizavimas“, mokinių darbas su klasių vadovais ir gimnazijos visuomenės sveikatos priežiūros specialiste Jolita Junevičiene. Veiklos tikslas – mokinių mokėjimo mokytis kompetencijos tobulinimas. Kadangi šios kompetencijos įgijimas ir visapusiškas ugdymas(is) galimas tik mokantis saugioje ir palaikančioje bendruomenėje, lektorius E. Karmaza didžiausią dėmesį skyrė bendruomenės narių tarpusavio santykiui, jo kūrimui, pasitikėjimu grįstam mokytojo ir mokinio bendravimui, turinčiam nemažai įtakos mokinio motyvacijai išmokti mokytis, įsivertinti mokymosi rezultatus ir apmąstyti procesą.
  5-7, 8-I g klasių mokinių grupės atskirai dirbo su konsultantu po vieną valandą, klausydamiesi paskaitos aktualia paaugliams bei mokyklai tema apie tarpusavio nesutarimus ir jų sprendimo būdus. Patrauklia mokiniams dialogo forma su žaidybiniais elementais konsultantas pateikė daugybę įžvalgų, patarimų, kaip išmokti sukurti tvarius santykius, akcentavo stiprios ir stabilios bendruomenės svarbą mokiniui siekiant įgyti bei tobulinti mokėjimo mokytis kompetenciją. Vyresniųjų – III-IV g klasių – grupė dirbo dvi valandas: lektorius praplėtė temą, davė patarimų, kaip ugdytis tam tikrus gebėjimus, atsakomybę.
  Dar dvi valandos buvo skirtos mokytojų kvalifikacijos tobulinimui: E. Karmaza patraukliai vedė mokymus, kaip kurti ir tobulinti kontaktą su dabartinės kartos mokiniais, kad jis sukurtų prielaidas mokinio mokėjimo mokytis supratimui.
  Mokiniai su klasių vadovais porą valandų dar skyrė išsikeltų mokymosi tikslų aptarimui, pildė pasiekimų ir pažangos bei mokėjimo mokytis kompetencijos įsivertinimo formas.
  Dar viena veikla – gimnazijos visuomenės sveikatos priežiūros specialistės instruktažai atskiroms klasėms dėl higienos laikymosi gimnazijoje.
  Tikslingai suplanuotos netradicinio ugdymo dienos tikslai pasiekti: įvyko vertingas konsultanto, psichologo E. Karmazos seminaras, mokiniai tobulino mokėjimo mokytis kompetenciją.

Mokytoja Renata Balčiūnienė

Psichologo E. Karmazos įspūdžiai Butrimonyse

Pasidalinkite šia naujiena

Share on facebook
Share on pinterest
Share on email
Share on twitter