Muilo burbulų skulptūros

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01–0001 „Kokybės krepšelis“

3 klasės mokiniai su nekantrumu laukia gamtamokslinio būrelio ,,Jaunieji tyrėjai“ veiklų, nes mokymasis per patirtį palieka gilesnį pėdsaką vaikų atmintyje, skatina smalsumą.

  Lapkričio 12 d. gimnazijos gamtamokslinėje labaratorijoje vyko integruota lietuvių kalbos ir gamtamokslinio būrelio ,,Jaunieji tyrėjai“ veikla  ,,Muilo burbulų skulptūros“. Lietuvių kalbos pamokoje mokiniai mokėsi ,,Kodėl svarbu aiškiai suprasti ir tiksliai nusakyti veiksmus“. Jos metu išsiaiškino, ko reikės norint pagaminti burbulų tirpalą. Susipažinę su bandymo veiksmų seka, mokinukai skubėjo į laboratoriją. Bandymas prasidėjo… Dirbdami porose, susikaupę  vaikai matavo, bėrė, pylė, dėjo, maišė… Patyriminio ugdymo metu vaikai suprato, kad įpylus netinkamą kiekį vienos ar kitos medžiagos, bandymas nepavyks. Pagaliau  tirpalas paruoštas! Susikaupimą pakeitė nuostaba, džiaugsmo šūksniai ir noras pastatyti kuo didesnę ,,Muilo burbulų skulptūrą“. Žinoma, kad pasaulio rekordas – į burbulą įpūsta dešimt burbulų. Klasės rekordas – penki burbulai.

  Mokiniai šią dieną pavadino ,,Burbuliada“, nes burbulų pūtimas nesibaigė laboratorijoje: burbulus pūtė pailgintoje grupėje ir namuose.

  Patyriminio mokymo metu vaikai suprato, kad tikslus laikymasis instrukcijų yra jų veiklos  sėkmę garantas.

  Įgyvendintos ,,Kokybės krepšelio“ 1.2. Savivaldaus ir patyriminio ugdymo(si) diegimas dalykų pamokose ir 1.3. Ugdymo proceso organizavimas kitose edukacinėse aplinkose gimnazijoje ir už gimnazijos ribų – ,,klasė be sienų“ veiklos.

Pasidalinkite šia naujiena

Share on facebook
Share on pinterest
Share on email
Share on twitter