naujiena

Mūsų gimnazija tarp nugalėtojų

Mokyklų edukacinių erdvių konkursas, skirtas geriausiai savo edukacines erdves tvarkančiai mokyklai 2018 metais išrinkti. Konkursą inicijavo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, organizavo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras.

Konkurso tikslas – aktyvinti mokyklų tikslingą, darnų ir estetišką edukacinių erdvių kūrimą ir kūrybišką jų naudojimą mokinių ugdymo procesui organizuoti, įtraukiant į praktinę veiklą visą mokyklos bendruomenę; skatinti mokyklų bendruomenių kūrybiškumą ir savarankiškumą, kuriant mokyklos vidaus ir lauko ir edukacines erdves; ugdyti vaikų ir jaunimo aplinkosaugos ir bendrąsias vertybes, formuojant mokyklos aplinkos savitumą, kuriant gamtos ir žmogaus sąlyčio aplinkoje zonas; stiprinti bendravimo ir bendradarbiavimo ryšius tarp ikimokyklinio, bendrojo ugdymo, profesinio mokymo įstaigų, neformaliojo vaikų švietimo mokyklų, skleisti gerąją patirtį. Konkursas vyko dviem etapais – I etapas (iki 2018 m. gegužės 14 d.) – savivaldybių lygmeniu ir II etapas (iki 2018 m. rugpjūčio 31 d.) – nacionaliniu lygmeniu. Savivaldybių komisijos konkursui pristatė 82 mokyklas. Nacionalinė vertinimo komisija vietose apžiūrėjusi II konkurso etapui pateiktas geriausiai tvarkomas mokyklų edukacines erdves, vadovaudamasi Mokyklų edukacinių erdvių konkurso vertinimo kriterijais (žiūr. Nuostatus: https://www.lmnsc.lt/apziuros_konkursas/), išrinko nugalėtojus:

A kategorijoje:

Ikimokyklinio ugdymo mokyklos

1. Radviliškio rajono Šeduvos lopšelis-darželis

2. Naujosios Akmenės lopšelis-darželis „Buratinas“

3. Panevėžio rajono Dembavos lopšelis-darželis „Smalsutis“

4. Ukmergės lopšelis-darželis „Nykštukas“

Bendrojo ugdymo mokyklos

5. Kėdainių rajono Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazija

6. Anykščių rajono Traupio pagrindinė mokykla

7. Alytaus rajono Butrimonių gimnazija

8. Lazdijų rajono Veisiejų Sigito Gedos gimnazija Profesinio mokymo įstaigos

9. Zarasų žemės ūkio mokykla Neformaliojo ugdymo mokyklos

10. Neringos savivaldybės Neringos meno mokykla

B kategorijoje:

Ikimokyklinio ugdymo mokyklos

1. Šiaulių rajono Daugėlių lopšelis-darželis

2. Klaipėdos rajono Priekulės lopšelis-darželis

3. Trakų rajono Lentvario lopšelis-darželis „Šilas“

4. Zarasų lopšelis-darželis „Lakštingala“

5. Švenčionių rajono Švenčionėlių lopšelis-darželis „Vyturėlis“

6. Kauno rajono Noreikiškių lopšelis-darželis „Ąžuolėlis“

7. Kauno lopšelis-darželis „Aviliukas“

Bendrojo ugdymo mokyklos

8. Lazdijų rajono Kučiūnų mokykla

9. Šiaulių Rėkyvos progimnazija

10. Panevėžio „Žemynos“ progimnazija

11. Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinė mokykla

12. Klaipėdos „Verdenės“ progimnazija

13. Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazija

14. Panevėžio rajono Naujamiesčio gimnazija

15. Pasvalio rajono Lėvens pagrindinė mokykla

16. Ukmergės Jono Basanavičiaus gimnazija

17. Pagėgių Vilkyškių Johaneso Bobrovskio gimnazija

18. Šilutės rajono Rusnės specialioji mokykla

19. Vilkaviškio rajono Alvito pagrindinė mokykla

Profesinio mokymo įstaigos

20. Joniškio žemės ūkio mokykla

21. Kauno technikos profesinio mokymo centras Neformaliojo ugdymo mokyklos

22. Panevėžio gamtos mokykla

23. Klaipėdos rajono Gargždų vaikų ir jaunimo laisvalaikio centras

2018-07-25  Nacionalinė vertinimo komisija

Daugiau apie konkursą skaitykite čia