DSC_0294

Nauji Rugsėjo 1-osios vėjai vėl iškėlė Butrimonių gimnazijos bures

Kiekvieną kartą Rugsėjo 1-osios skambutis akademinei bendruomenei suskamba naujai: tai nauji planai ir viltys, nauji iššūkiai ir galimybės, dar vienas atsinaujinimo, bendros kūrybos ir tobulėjimo etapas.Naujuosius mokslo metus Butrimonių gimnazija vėl pasitiko atsinaujinusi – įgyvendinusi gražią išskirtinę idėją.

Linkėjo kantrybės ir išminties

Mokslo ir žinių dieną gimnazijos bendruomenė tradiciškai pradėjo Butrimonių Išganytojo bažnyčioje iškilmingomis šv. Mišiomis, kurias aukojo klebonas Juozas Bakšys. Palaimindamas susirinkusiuosius, jis linkėjo išminties, kantrybės ir bendrystės. Širdis suvirpino gimnazistų abiturientų Dautarto Valvonio ir Evelinos Petrosian itin pakiliai giedama psalmė, o Šventojo rašto  skaitinys, skaitomas Lauros Šimanskytės, nuteikė apmąstymams.

Tikybos mokytojos Virginijos Virmauskienės parengti IV g klasės gimnazistai, kuriems šios Rugsėjo 1-osios šv.Mišios savo gimnazijoje jau paskutinės, atnašavo atnašas. Aukojama žvakė – tikėjimo simbolis, duona ir vynuogės skirtos bendrystei, gėlės – kaip pagarbos ir padėkos ženklas, skambutis – kvieslys mokytis, paraginimas susikaupti ir kantriai atsidėti veiklai. Dvyliktokai atnašavo ir savo svajones, troškimus, kad Dievas juos palaimintų išsipildyti.

Klebonas palaimino pieštukus ir sąsiuvinius pirmokams, kad šie įsijungtų į gimnazijos bendruomenę turėdami didelį žinių troškimą.

Atnašavimo tekstus ir maldavimus už gimnazijos bendruomenę, tėvelius, savo gyvenimo įprasminimą skaitė abiturientai Laura Vaičiūnaitė ir Erikas Mielaika.

Iškilmingos šv. Mišios, ypatingas klebono J.Bakšio pamokslas ir palaiminimas, visų abiturientų bendra nuotrauka Išganytojo bažnyčioje, tikėtina, suteikė jiems daugiau vilties, pasitikėjimo dieviškąja apsauga ir vedimu, dvasios stiprybės žengti pirmyn priimant gyvenimo iššūkius.

Dalyvavo garbingi svečiai

Šventėje dalyvavo Alytaus rajono savivaldybės mero pavaduotojas Arvydas Balčiūnas, kuris perdavė gimnazijos bendruomenei mero Algirdo Vrubliausko sveikinimą, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja, vykdanti vedėjo funkcijas, Česlova Mocevičienė, Komunikacijos skyriaus vedėja Indrė Mikelionytė- Pranculevičienė. Kalbėdamas A.Balčiūnas linkėjo, kad mokykla taptų atradimų namais, o Alytaus rajonas – mylimu kraštu.

Į šventę atvyko ir garbingi svečiai: dailininkas profesorius Antanas Kmieliauskas, akademikas genetikas Algirdas Sliesaravičius, Butrimonių seniūnas Algirdas Jusas, klebonas Juozas Bakšys, Alytaus r. tarybos nariai Kęstutis Patinskas, Rimas Gecevičius, buvusi ilgametė Butrimonių gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Genovaitė Žiurinskienė, mokinių tėveliai. Pradedančią mokslo metus gimnazijos bendruomenę pasveikino klebonas J.Bakšys, seniūnas A.Jusas, įteikęs gimnazijos direktoriui voką su pinigų suma kaip prizą, gaunamą mokslo metų pabaigoje pažangiausios ir geriausius lankomumo rodiklius turinčios klasės. Tradicija tapusį prizą įsteigė seniūnas, gimnazijos direktorius, klebonas, 4 tarybos nariai butrimoniškiai.

Sėkmingos mokslo metų pradžios simbolis – aukuro ugnis

Butrimonių gimnazija šiemet vėl – jau trečią kartą – laimėjusi respublikos geriausiai ir gražiausiai tvarkomų mokyklų edukacinių erdvių konkursą, didžiuojasi turėdama itin estetišką ir universalų gimnazijos vidinį kiemelį su aukuru. Kiekvienų mokslo metų pradžioje suliepsnoja šio aukuro ugnis, simbolizuojanti žmogaus ryžtą ir drąsą veikti, kūrybos galią, liepsnojantį gražių ir taurių dalykų siekį. Skambant maršui, paskui keturių III g klasės gimnazistų įnešamą gimnazijos vėliavą abiturientai atsivedė pirmokus. Šviesios muzikos, skambučio pirmokėlio rankoje viltingas skambesys nuskaidrino ir nuskraidino sielą. Ir abiturientai su auklėtoja Asta Gudelaitiene,  ir pirmokėliai su savo mokytoja Nijole Karkauskaite eidami garbės ratą ir lydimi susirinkusiųjų plojimų, neslėpė nei šypsenų, nei jaudulio.

Gimnazijos direktorius Valdas Valvonis pasveikino visus su naujų mokslo metų pradžia, linkėdamas atsakingumo, pozityvumo ir konstruktyvaus bendradarbiavimo.

Iškilmingai giedant Himną, iškeliant vėliavą, uždegant aukuro ugnį, kiekvieno dalyvavusiojo šventėje širdis ir protas leidosi į jausmo ir minties kelionę, kai džiaugiamasi, gėrimasi, didžiuojamasi, nes tai, ką sukuria kiti, yra ir mūsų visų didybė, stiprybė ir pažanga. Tai suvokus ir priėmus, stiprinamas kraštiečių, o ir visos tautos, solidarumas.

Renginio vedėjai Ugnė Vaičiūnaitė ir Valentinas Straigis suteikė žodį abiturientams ir pirmokėliams, kurie kalbėjo apie kelionę mokslo taku, tik išeinantieji – brandžiai, o pradedantieji – žaismingai. Direktorius V.Valvonis įteikė pirmokams Pirmoko pasus ir knygeles.

Meninė kompozicija (scenarijaus autorė dramos būrelio vadovė Asta Daironienė) tobulai išreiškė mokymosi ir kūrybos bei jų teikiamo džiaugsmo idėją. Muzikos mokytojos Neringos Valvonienės vadovaujamo mergaičių ansamblio atliktos žaismingos dainos, puikūs choreografės Živilės Patinskaitės parengti šokiai, įspūdingi šokėjų rūbai, scenografija- knyga ant didžiulio molberto, kompozicijos pabaigoje jos atvertimas – kaip žingeidumo, mokslo, tobulėjimo simbolis – viskas iki smulkmenų rengėjų apgalvota, tikslinga, skoninga, estetiška ir labai kokybiška. Butrimonių gimnazija šioje srityje irgi turi savitą braižą, kuris orientuotas pirmiausia į kokybę.

Pagerbta matematikos mokytoja

Mokykla – ta sritis, kur kaita ir atsinaujinimas būtini, tačiau ne visada pokytis atneša laukiamą rezultatą. Šiemet darbą gimnazijoje baigti apsisprendė matematikos mokytoja, buvusi ilgametė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Stasė Gramauskienė, kurios 40-ies metų kruopšti veikla mokyklai buvo itin reikšminga. Už nuopelnus ir ilgametį ugdomąjį darbą Alytaus r. meras A.Vrubliauskas apdovanojo mokytoją S.Gramauskienę Padėkos raštu, kurį įteikė mero pavaduotojas A.Balčiūnas. Išlydėdamas  į naują, pačios mokytojos pasirinktą gyvenimo etapą, direktorius V.Valvonis šiltai dėkojo mokytojai, linkėjo sėkmės, kolegos įteikė prisiminimo dovaną ir nuoširdžius žodžius, išreiškiančius ir susižavėjimą, ir pasididžiavimą kolegės asmenybe bei nuoseklia, daug kantrybės ir atsidavimo reikalavusia ugdomąja veikla.

Susirinkusieji į šventę gėrėjosi vyresniųjų klasių vaikinų ekspresyviai sudainuota daina „O tu palauk, sustok“, skirta mokytojai S.Gramauskienei, ir nepaliko abejingų jautriam momentui baigus dainą – vaikinai atsisveikindami įteikė mokytojai po didžiulę rožę kartu su šiltu apkabinimu. Tik mokytojo širdis gali giliausiai pajausti ir įvertinti tokios akimirkos svarbą, grožį ir tikrumą. Tokias akimirkas mokytojas saugo savo širdy amžinai…

Atidarytas Prof.Antano Kmieliausko vardo dailės kabinetas

Šiemet gimnazija mokslo metus vėl pasitinka įgyvendinusi dar vieną puikią idėją, kurios sumanytojas, kaip ir daugybės kitų idėjų,- direktorius Valdas Valvonis. Pagerbiant iškilius kraštiečius, pernai rudenį gimnazijoje buvo atidarytas akademiko genetiko Algirdo Sliesaravičiaus vardo biologijos kabinetas, o šiemet – dailininko, skulptoriaus, grafiko profesoriaus Antano Kmieliausko vardo dailės kabinetas.

Atidarymo ceremonijos metu juostelę perkirpo pats profesorius A.Kmieliauskas ir mero pavaduotojas A.Balčiūnas. Gimnazistai Laura Vaičiūnaitė ir Valentinas Straigis pristatė svarbiausius menininko biografijos faktus, kūrybos kryptis ir išskirtinumą, reikšmingiausius apdovanojimus. Pristatydama kabinetą kalbėjo gimnazijos dailės mokytoja Neringa Jančiauskaitė. Profesorius A.Kmieliauskas papasakojo apie atskirus savo kūrybos etapus, lūžio momentus ir pasirinkimus, buvusius žmogiškai ir pilietiškai nenuginčijamai teisingus dėl itin tvirtų menininko moralinių vertybių ir maksimalaus dvasios taurumo.

Menininkas padovanojo gimnazijai keletą įrėmintų savo grafikos, tapybos darbų, nuotraukų su savo žymesnėmis skulptūromis, keliolika darbo įrankių. Visa tai rado savo vietą dailės kabinete. Beje, įžengus į gimnaziją, pasitinka dar vienas A.Kmieliausko darbas – didžiulė freska, nutapyta prieš kelerius metus.

Dailės mokytoja N.Jančiauskaitė estetiškai vizualizavo kabinetą: geriausiose vietose sukabinti A.Kmieliausko darbai, išskirtinis stendas su menininko įrankiais, stendai su jo biografijos ir kūrybos svarbiausiais faktais, apdovanojimų sąrašas. Kabinetas įgavo ypatingą aurą, spinduliuoja kūrybinį įkvėpimą. Gimnazija džiaugiasi, kad mokiniai dabar turi gyvą begalinio darbštumo ir atsidavimo savo darbui ir idėjai menininko pavyzdį. Taip pat mokytoja perengė ir pristatė mokinių kūrybinių darbų, įkvėptų menininko kūrybos, parodą „Dailininko pėdomis..“

Gimnazija didžiuojasi būdama išskirtinė: puikiai sutvarkytos edukacinės erdvės, Garbės galerija, kurioje ir prezidento Valdo Adamkaus bei iškilių kraštiečių rankų atspaudai, o dabar ir akademiko A.Sliesaravičiaus bei prof. A.Kmieliausko vardo kabinetai.

Naujovės gimnazijos struktūroje

Alytaus r. tarybos sprendimu nuo šių metų rugsėjo 1 d. Butrimonių gimnazija turi skyrius – Punios mokyklą – daugiafunkcį centrą ir Butrimonių vaikų darželį. Mokslo metų pradžią Punios mokyklos bendruomenė pasitiko savose erdvėse.

Įvairialypė kaita akademinėje bendruomenėje pateikia iššūkių, tačiau kartu ir patikrina jos lankstumą, gyvybingumą ir organizuotumą. Svarbiausia – likti nuolatinio mokymosi ir aukštų standartų pozicijoje.

Renata Balčiūnienė, Butrimonių gimnazijos mokytoja