thumbnail_EPD 2020

Netradicinės istorijos pamokos „Kultūros paveldas ir edukacija“

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01–0001 „Kokybės krepšelis“

  Butrimonių gimnazija, paraginta Alytaus rajono savivaldybės, prisijungė prie iniciatyvos minėti Europos paveldo dienas. Rugsėjo 11-20 dienomis visoje Europoje vykusių renginių tema – ,,Kultūros paveldas ir edukacija“. Idėja rengti paveldo dienas gimė Prancūzijoje 1984 metais. Alytaus rajono savivaldybėje yra 422 Kultūros paveldo objektai, įtraukti į Kultūros vertybių registrą.

  Europos paveldo dienoms pažymėti vyko pamokos 5-8 klasių mokiniams gimnazijos muziejuje ,,Kultūros paveldo objektai šalia mūsų“. Istorijos pamokai persikėlus į virtualią erdvę 8 klasės mokiniai aplankė visus 8 rajone esančius saugomus akmenis. Žiūrėdami videofilmą, analizavo pateiktą informaciją ir ją apibendrino. Dalyvavo rengėjų organizuotoje viktorinoje. Pasitikrino savo žinias ir gebėjimus. Geriausiai atsakiusios į klausimus 8 klasės mokinės Kornelija Žitkevičiūtė ir Gabrielė Vinckaitė buvo apdovanotos Alytaus rajono savivaldybės įsteigtais prizais.

  Pamokose dėmesys skirtas  Darnaus vystymosi sąvokos analizei. Dirbdami grupėse mokiniai  atsakė į klausimą: Kaip aš galiu  siekti geresnės savo ir visuomenės gyvenimo kokybės dabar ir ateities perspektyvoje? Mokiniai tobulino bendrąsias ir dalykines kompetencijas.

  Įgyvendinta ,,Kokybės krepšelio“ veikla 1.3. Ugdymo proceso organizavimas kitose edukacinėse aplinkose gimnazijoje ir už gimnazijos ribų – ,,klasė be sienų“.