Paskutinis skambutis nuaidėjo XIV gimnazijos abiturientų laidai

  Paskutinis skambutis pažymėjo Butrimonių gimnazijos XIV laidos abiturientų dvylikos metų mokyklinio gyvenimo kelią. Užverstas paskutinis mokymosi etapo puslapis ir atsistota finišo tiesiojoje- prasideda egzaminų sesija. Tačiau Paskutinio skambučio šventėje abiturientų veidai švytėjo, su lengvu liūdesiu, bet ir džiugia šypsena paskutinį kartą tardami mokyklai SUDIE, jauni žmonės drąsiai išeina į gyvenimą.

  Šventė spindėjo: daugybė šviesių emocijų, gražių akimirkų, prasmingų linkėjimų ir jautraus atsisveikinimo, dėmesys abiturientams ir jų pačių nuoširdžiausi padėkos žodžiai mokyklai bei mokytojams.

  Su auklėtoja Dalia Adžgauskiene šventę rengusieji III g klasės gimnazistai sukūrė estetišką ir elegantišką abiturientų klasės aplinką.

  Gilias prasmes baigiantiesiems mokyklą atvėrė aukojusio šv. Mišias Butrimonių Išganytojo parapijos klebono Virgilijaus Balnio pamokslas, pakilią nuotaiką dovanojo abiturientų ir jų auklėtojos Renatos Balčiūnienės sutikimas gimnazijoje, jautrių akimirkų suteikė paskutinė auklėtojos pamoka, pasididžiavimą paskatino keliolikai dvyliktokų įteikti padėkos raštai už įvairias veiklas bei atstovavimą gimnazijai. Abiturientus sveikino gimnazijos direktorius Valdas Valvonis, šventėje dalyvavę svečiai klebonas Juozas Bakšys, Butrimonių bendruomenės „Šviesa“ pirmininkė Zita Lukoševičienė, Butrimonių seniūnas Andrius Karlonas, Alytaus rajono savivaldybės tarybos narys Kęstutis Patinskas, padėkos žodį mokyklai ir mokytojams tarė dvyliktokų tėvų atstovė Asta Daironienė.

  Žaismingai dvyliktokus pasveikino pirmokėliai ir jų mokytoja Gina Griškonienė.

  Su keliais ilgamečiais savo choristais- dvyliktokais jautriai atsisveikino mokytoja Neringa Valvonienė ir jos vadovaujamas choras, o šokių kolektyvas „Gojelis“ bei jo vadovė  Živilė Patinskaitė šokiu atsisveikino su dviem šokėjais- abiturientais. Dovanos, šilti apkabinimai, linkėjimai, padėkos žodžiai- visa tai kūrė nostalgišką emociją ir pripildė širdis tyriausių pajautų.

  Artėjant egzaminams, linkime abiturientams drąsos, išminties ir ryžto įveikti egzaminų sesijos iššūkius. Didžiausios jiems sėkmės ir išsipildančių svajonių!

XIV laidos abiturientų auklėtoja Renata Balčiūnienė