Dėmesio! Nuo kovo 22 d. koreguojamos Butrimonių gimnazijos ir jos skyrių ugdomosios veiklos

  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. kovo 17 d. nutarimu Nr. 157 „Dėl 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo“, Alytaus r. Butrimonių gimnazijos ir jos skyrių ugdomosios veiklos kovo 22-31 dienomis bus organizuojamos taip:

  Kontaktiniu būdu bus ugdomi: 

  • ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikai;
  • pradinio ugdymo mokiniai.

  Kontaktinio ugdymo metu privaloma užtikrinti valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytų asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas. 

  Visi 5-8, I-IV g klasių mokiniai ir toliau mokysis nuotoliniu būdu pagal gimnazijoje patvirtintą tvarką. Mokymui bus naudojamos bendradarbiavimo platformos (pagal susitarimą): Microsoft Teams ir Zoom, lankomumas ir pažangumas fiksuojamas gimnazijos dienyne Tamo.

  Pamokos vyksta pagal 2020-2021 m. m. tvarkaraštį įprastu laiku, nuo 8.30 val.

  Mokiniai nuotolinio mokymo(si) metu privalo laikytis bendrų susitarimų, o pamokų laiku turi būti pasiekiami el. paštu, telefonu ar kitomis ryšio priemonėmis.

  Mokinių pavėžėjimo grafikas nuo kovo 22 d.

  Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos rekomendacijos nuo kovo 22 d. grįžtantiems į mokyklas mokytis ir dirbti

Būkite sveiki!

Pasidalinkite šia naujiena

Share on facebook
Share on pinterest
Share on email
Share on twitter