20211008_105132

Edukacinis užsiėmimas „Upės ir šaltiniai“ Dzūkijos nacionaliniame parke

 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr. 09.2.1-SFA-V-719-01–0001 „Kokybės krepšelis“

  Dzūkijos nacionalinis parkas – didžiausia Lietuvos saugoma teritorija. Išskirtinis jos bruožas – upių ir upelių gausa nuo mažiausio šaltinio iki didžiausios Lietuvos upės – Nemuno. Itin raiškūs, vienas už kitą vaizdingesni Nemuno, Merkio, Ūlos, Skroblaus, Grūdos slėniai su unikaliais gamtos paminklais. Įspūdingi gamtos kūriniai: žemyninių kopų masyvai, unikalios Skroblaus ištakos („Bobos daržas“), Ūlos akies versmė, Ūlos skardžiai ir Nemuno rėvos.

  I g klasės mokiniai spalio 8 d. dalyvavo integruotame biologijos ir geografijos edukaciniame užsiėmime ,,Upeliai ir šaltiniai“. Marcinkonių lankytojų centre mokiniai apžiūrėjo mokomąsias edukacines ekspozicijas, vėliau lankėsi Zervynų kaime prie Ūlos upės, Ūlos atodangos ir gamtos paminklo-šaltinio ,,Ūlos akies“, palygino Ūlos atodangos vaizdus skirtingais vystymosi etapais ir pateikė išvadas, bandė nuspėti/pamatuoti Ūlos upės vandens temperatūrą, gebėjo paaiškinti, kodėl Dzūkijos upeliai yra šalti ir sraunūs ištisus metus. Susipažino su Ūlos upės slėnyje augančia savita augalija ir gyvūnija: lietuvine naktižiede, keturtaške skėte, tamsialapiu skiautalūpiu.

  Vėliau mokiniai aplankė aukščiausią žemyninę Gaidžio kopą Lietuvoje, įvardino žemyninių ir pajūrio kopų 2-3 esminius skirtumus, palygino pajūrio ir Dzūkijos smėlį. Mokiniai pabuvojo nedidelėje aukštapelkėje ,,Meškos šikna“, atpažino 3-5 pagrindinius augalus: kiminus, spanguoles, galius, viržius, vaivorus, švylius, paaiškino, kaip susidaro durpės, tyrinėjo durpių pavyzdį paimtą iš 0,8 metro gylio, pasidžiaugė pelkės kvapais ir spalvomis, palygino Butrimonių ir Marcinkonių apylinkėse augančių miškų sudėtį, susipažino su pagrindinėmis kerpšilių kerpių rūšimis: islandine kerpena, elnine šiure.

  Šiame edukaciniame užsiėmime mokiniai tobulino biologijos ir geografijos dalykines, bendrąsias (mokėjimo mokytis), socialinę (atsakomybę už veiklą), asmeninę (emocijų ir jausmų valdymo) kompetencijas.

  Įgyvendintos ,,Kokybės krepšelio“ veiklos: 1.2. Savivaldaus ir patyriminio ugdymo(si) diegimas dalykų pamokose. 1.3. Ugdymo proceso organizavimas kitose edukacinėse aplinkose gimnazijoje ir už gimnazijos ribų – ,,klasė be sienų“. 

                                           Vilma Mielaikienė, Edita Simanavičienė