1

Integruota pamoka „Lietuvos etnografiniai regionai“

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr. 09.2.1-SFA-V-719-01–0001 „Kokybės krepšelis“

Kovo 18 d. ketvirtos klasės mokiniai dalyvavo integruotoje šokio (mokytoja Živilė Patinskaitė), lietuvių kalbos ir pasaulio pažinimo (mokytoja Nijolė Karkauskaitė) pamokoje „Lietuvos etnografiniai regionai“. Pamokos pradžioje kartu su mokiniais buvo aptartas pamokos uždavinys, darbo formos, lūkesčiai. Tuomet mokiniai pradėjo „kelionę“ po Lietuvos etnografinius regionus. Nors šiuo metu karantinas yra suvaržęs keliones po Lietuvą, tačiau tą padaryti galima virtualiu būdu, pasitelkus kūrybą, sumanumą ir fantaziją. Mokiniai ,,keliaudami“ po Lietuvos etnografinius regionus kūrė savo žemėlapius, kuriuose pasižymėjo, kas būdinga kiekvienam regionui, šoko tam regionui būdingus folklorinius šokius, aptarė kiekvieno regiono tarmes, tautinius kostiumus, dalyvavo viktorinoje.

  Pradedant „kelionę“ mokytoja Ž. Patinskaitė mokiniams papasakojo, į kokius penkis etnografinius regionus yra suskirstyta Lietuva, parodė juos žemėlapyje, paaiškino, kad kiekvienas iš jų turi savo herbą, kalba to regiono tarme, rengiasi tautiniais drabužiais, šoka būdingus šokius, saugo papročius ir tradicijas. Mokytoja N. Karkauskaitė mokinius supažindino su tarmės sąvoka, paaiškino, kad įvairiose Lietuvos vietose iki šių dienų kalbama skirtingomis tarmėmis, tačiau šalia tarmių yra ir bendra visiems lietuviams bendrinė kalba, kuri susiformavo XIX a. pabaigoje vakarų aukštaičių kauniškių tarmės pagrindu. 

  Aptarus, kokie yra Lietuvos etnografiniai regionai, kas tai yra tarmė, „kelionė“ tęsėsi po atskirus regionus, apžvelgiant kiekvienam iš jų būdingus, išskirtinius bruožus. Pirmiausia mokiniai „apsilankė“ Aukštaitijoje, tuomet „nukeliavo“ į Žemaitiją, iš ten „persikėlė“ į Dzūkiją, iš Dzūkijos į Suvalkiją ir galiausiai „nukeliavo“ susipažinti su Mažąja Lietuva. Mokytoja N. Karkauskaitė pristatė kiekvieno regiono sostinę, lankytinas vietas, savitumą, tarmių išskirtinumą kuo kiekviena tarmė skiriasi viena nuo kitos. Šokio mokytoja Ž. Patinskaitė pristatė kiekvieno regiono tautinius kostiumus, paaiškino, kad skiriasi jų spalvos, ornamentika, audiniai, nes kiekvienas regionas audė ir siuvosi savaip, laikydamiesi prosenelių tradicijų. Taip pat supažindino su kiekvienam regionui būdinga choreografija, populiariausiais šokiais, rateliais, žaidimais, kvietė juos pašokti kartu.

  „Apkeliavę“ visus Lietuvos etnografinius regionus, mokiniai dalyvavo žaidimo forma organizuojamoje viktorinoje, kurioje pasitikrino pamokoje įgytas žinias. O kad įspūdžiai liktų ilgam, apžvelgę kiekvieną regioną, viską žymėjosi savo kurtuose žemėlapiuose. Pamokos pabaigoje pagal sukurtus žemėlapius mokiniai apibendrino ir analizavo kiekvieno regiono panašumus ir skirtumus. Integruota pamoka mokiniams labai patiko, buvo įdomi ir naudinga, suteikė daug teigiamų emocijų bei žinių apie Lietuvos kraštą, kiekvieno etnografinio regiono savitumą. Mokiniai teigė, kad tokių pamokų ateityje norėtų ir daugiau.

  Įgyvendintos ,,Kokybės krepšelio“ 1.2. Savivaldaus ir patyriminio ugdymo(si) diegimas dalykų pamokose ir 1.3. Ugdymo proceso organizavimas kitose edukacinėse aplinkose gimnazijoje ir už gimnazijos ribų – ,,klasė be sienų“ veiklos.

Pasidalinkite šia naujiena

Share on facebook
Share on pinterest
Share on email
Share on twitter