rankos-5ec4dbce7c2e11-06986627

Integruota pamoka „Žmogaus teisės ir demokratija“

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr. 09.2.1- SFA-V-719-01–0001 „Kokybės krepšelis“

  Kovo 18 d. II g klasės mokiniai integruotoje informacinių technologijų ir pilietiškumo pamokoje pristatė savo sukurtus lankstinukus ,,Žmogaus teisės ir demokratija“. Tema pasirinkta ne atsitiktinai: gimnazija jau ketvirtus metus dalyvauja Europos Parlamento biuro Lietuvoje organizuojamame projekte ,,Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“ (#MEPA), kurio tikslas – ugdyti jaunuosius europiečius pristatyti Europos Sąjungos poveikį ir naudą įvairioms gyvenimo sritims ir skatinti jaunus žmones būti aktyviais savo šalies ir Europos Sąjungos piliečiais.

  Kurdami lankstinukus mokiniai pritaikė jau turimas žinias apie žmogaus teises ir laisves, rinko informaciją internete, dalijosi įgyta patirtimi apie tai, kokios žmogaus teisės yra labiausiai pažeidžiamos. Diskutavo, kodėl dažnai akcentuojamos žmogaus teisės, o nutylima apie pareigas, atsakomybę už savo veiksmus, žodžius ir elgesį. Pamokos pabaigoje mokiniai įtvirtino ir įsivertino žinias, atlikdami testą ,,Kahoot“ platformoje.

  Integruotos informacinių technologijų ir pilietiškumo pamokos metu mokiniai įsitraukė į patyriminį pilietiškumo ir kūrybiškumo mokymosi procesą. Buvo ugdomi duomenų rinkimo, analizės, lyginimo, darbų pristatymo, išvadų darymo, darbo elektroninėje erdvėje technologijų gebėjimai. Mokinių sukurti lankstinukai spalvingi, informatyvūs. Rengiant lankstinukus mokinius konsultavo istorijos mokytoja Dalia Adžgauskienė ir informacinių technologijų mokytoja Jonė Poliakienė. 

  Įgyvendintos ,,Kokybės krepšelio“ 1.2. Savivaldaus ir patyriminio ugdymo(si) diegimas dalykų pamokose ir 1.3. Ugdymo proceso organizavimas kitose edukacinėse aplinkose gimnazijoje ir už gimnazijos ribų – ,,klasė be sienų“ veiklos.

Pasidalinkite šia naujiena

Share on facebook
Share on pinterest
Share on email
Share on twitter