Įvyko geografijos olimpiada „Mano gaublys“ 9-12 klasių mokiniams

  Kovo 4 d. vyko 9-12 klasių geografijos olimpiada, kurią organizavo LGMA kartu su Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centru. Renginio tikslas – skatinti mokinių domėjimąsi geografija ir jos populiarinimą bendrojo lavinimo mokyklose, sudaryti galimybes visiems 9-12 klasių mokiniams varžytis klasės lygmenyje, sudaryti galimybes atsirinkti stipriausius mokinius, galinčius dalyvauti kituose geografijos konkursuose ir olimpiadose, padėti mokytojams greitai ir efektyviai surengti geografijos olimpiadą 9–12 klasių mokiniams. Tuo tikslu LGMA parengia užduotis, žemėlapius, kartoschemas, kitas iliustracijas, galutinį užduočių maketą, vertinimo lentelę.

  Mokiniai Microsoft Teams platformoje atliko LGMA parengtas užduotis. Kiekvienai klasei parengta po atskirą užduočių rinkinį. Iš viso kiekvienai 6-8 klasei skirtame rinkinyje buvo po 30 užduočių. Kiekvienai iš jų pateikta po 4 galimus atsakymus (A, B, C, D), iš kurių teisingas visada yra tik vienas. Užduotys siejamos su šaltiniais (nuotraukomis, kartoschemomis, žemėlapiais ar jų fragmentais, piešiniais). Vienas testo klausimas vertinamas vienu tašku. Maksimalus taškų skaičius – 30.

  Sveikiname nugalėtojus ir dalyvius:

I g klasė

Miglė Lukoševičiūtė – 22 taškai (I vietos diplomas)

Simona Senutaitė – 20 taškų (II vietos diplomas)

Dovydas Daironas – 19 taškų (III vietos diplomas)

II g klasė

Eisvė Asakavičiūtė – 20 taškų (I vietos diplomas)

Orintas Gudelevičius – 20 taškų (I vietos diplomas)

Airidas Gudelaitis – 19 taškų (II vietos diplomas)

Aistis Labanauskas – 18 taškų (III vietos diplomas)

Saulė Vaitkevičiūtė – 18 taškų (III vietos diplomas)

III g klasė

Gertautas Bradauskas – 22 taškai (I vietos diplomas)

Egidija Džervutė – 22 taškai (I vietos diplomas)

Erika Vitunskaitė – 21 taškas (II vietos diplomas)

IV g klasė

Lukas Gudelaitis – 24 taškai (I vietos diplomas)

Rytis Kvedaravičius – 21 taškas (II vietos diplomas)

Deimena Ramančiuckaitė – 20 taškas (III vietos diplomas)