Matematika už klasės ribų

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr. 09.2.1-SFA-V-719-01–0001 „Kokybės krepšelis“

Erdviniai kūnai – briaunainiai ir sukiniai –  naudojami kuriant žaislus, buityje, architektūroje, net soduose formuojant želdinius. Jie mus supa visur: namuose, darbe, kaime, mieste. Birželio 8 dieną Alytaus r. Butrimonių gimnazijos Punios pagrindinio ugdymo ir daugiafunkcio skyriaus 5 ir 6 klasės mokiniams vyko patyriminio ugdymo matematikos pamoka ,,Erdviniai kūnai tarp mūsų’’. Pamokos tikslas – geriau atpažinti erdvinius kūnus ir gebėti teisingai juos įvardinti.

  Pamoka prasidėjo lauke, kur mokiniai apžiūrėjo mokyklos pastatą ir kieme esančius šulinį ir koplystulpį. Darbo lapuose atliko pirmąsias 4 užduotis. Toliau pamoka tęsėsi miestelio erdvėse: pasigrožėję Punios šv. Apaštalo Jokūbo bažnyčia atliko 5 užduotį, o atlikdami 6 užduotį dirbo porose ir miestelio erdvėse ieškojo erdvinių kūnų (stačiakampio gretasienio, kubo, piramidės, ritinio, rutulio, kūgio) ir juos fotografavo. Pamokos pabaigoje mokiniai pasidalijo įspūdžiais ir įsivertino savo veiklą.

  Šioje pamokoje mokiniai tobulino matematikos dalykines, mokėjimo mokytis, asmeninę kompetencijas.

  Įgyvendintos ,,Kokybės krepšelio“ veiklos: 1.2. Savivaldaus ir patyriminio ugdymo(si) diegimas dalykų pamokose. 1.3. Ugdymo proceso organizavimas kitose edukacinėse aplinkose gimnazijoje ir už gimnazijos ribų – ,,klasė be sienų“.

 

    Aldona Novikienė, matematikos vyresnioji mokytoja