Netradicinės lietuvių kalbos ir literatūros pamokos

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr. 09.2.1-SFA-V-719-01–0001 „Kokybės krepšelis“

  Punia – neabejotinai yra vienas iš gražiausių Dzūkijos miestelių, garsėjantis ne tik nuostabiu kraštovaizdžiu, Margirio piliakalniu, bet ir turtinga istorija. Punioje mokosi mokiniai iš įvairių seniūnijos vietovių, todėl ne visi pažįsta šį gražų miestelį, neturi žinių apie jo praeitį.

  Pirmąją birželio savaitę Punios pagrindinio ugdymo ir daugiafunkcio skyriaus 5-10 klasių mokiniams buvo vedamos netradicinės lietuvių kalbos ir literatūros pamokos : „Punia poetų ir prozininkų kūryboje“, „Eksponatai, menantys praeitį“, „Punia amžių bėgyje“. Mokiniams pamokos vyko įvairiose miestelio erdvėse, kuriose jie skaitė Janinos Degutytės, Juditos Vaičiūnaitės, Salomėjos Kaknevičienės eilėraščius apie Punią,  Maironio baladę „Ant Punės kalno ties Nemunu“, ėjo prie piliakalnio ir skaitė baladės žodžius, iškaltus ant paminklinio akmens, mokėsi juos atmintinai. Susėdę  ąžuolų pavėsyje kalbėjosi apie kunigaikštį Margirį, lemtingą kovą su kryžiuočiais, skaitė V. Krėvės padavimo „Sena pasaka apie kunigaikštį Margirį, Punios valdovą“ ištraukas.

  Kitų pamokų metu mokiniai lankė Punios administraciniame pastate įkurtą muziejinę ekspoziciją.  Punios kultūros skyriaus darbuotoja Laimutė Žūsinienė  vedė patyriminio pobūdžio edukacinę programą „Buities ir ūkio darbai Punioje prieš 100 metų Mokiniai ne tik pamatė eksponuojamus senovinius žemės ūkio padargus, baldus, namų buities reikmenis, austus ir siuvinėtus rūbus, rankšluosčius, staltieses, lovatieses, bet ir patys galėjo pabandyti išlyginti lininį rankšluostį, pavaikščioti apsiavę klumpes, pasupti lopšį, paliesti, apžiūrėti eksponatus. Ypač patiko ekspozicijos patalpose esantis mokyklos istorijos kampelis. Visi stengėsi pasėdėti sename mokykliniame suole, pavartyti gamtos vadovėlį, išleistą 1965m.

  Netradicinių pamokų metu mokiniai tobulino ne tik dalykines, bet ir bendrąsias – pažinimo, socialinę bei asmeninę – kompetencijas. 

   Įgyvendintos ,,Kokybės krepšelio“ 1.2. Savivaldaus ir patyriminio ugdymo(si) diegimas dalykų pamokose ir 1.3. Ugdymo proceso organizavimas kitose edukacinėse aplinkose gimnazijoje ir už gimnazijos ribų – ,,klasė be sienų“ veiklos.

   Alma Davidavičienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė

 

Pasidalinkite šia naujiena

Share on facebook
Share on pinterest
Share on email
Share on twitter