93-9

Pirmokai: ir kūrėjai, ir tyrėjai

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01–0001 „Kokybės krepšelis“

Patyriminis ugdymas ugdo pažinimo kompetenciją, skatina mokymosi motyvaciją, mokiniai pasiekia pažinimo ir atradimo džiaugsmą. Tai mokymasis iš patirties. Kuo daugiau patirties, tuo geresni įgūdžiai.

Nuotolinis ugdymas leidžia savivaldžiai atilikti pasaulio pažinimo bandymus naudojant turimas priemones namuose:

1 bandymas su ledu.  Mokiniai padarė išvadą, kad druska verčia ledą tirpti. Dėl to žiemą apledėję keliai barstomi druska. Pirštu prispaustas ledo gabalėlis tirpsta sparčiau, nes jį veikia kūno šiluma.

2 bandymas su obuoliu ir bulve. Mokiniai pateikė išvadą, kad bulvės ir obuolio skiltelės atrodo panašiai, bet kvepia skirtingai.

3 bandymas. Baimės sekundė. Mokiniai padedami mokytojos pateikė išvadą, kad sugauti kito žmogaus paleistą pieštuką nepavyks, nes pirmiausia pamatome pieštuką krintantį, tada suvokiame, kad jį reikia gaudyti ir tik paskui gaudome. Taigi prarandame šiek tiek laiko. Jei norime spėti, turime vienu metu suvokti, kas vyksta ir atlikti konkretų veiksmą. Taip bus tik tuomet, kai pieštuką paleisime ir gaudysime patys.

4 bandymas. Bandymas su karšu vandeniu. Mokiniai pateikė, kad kai lauke išpila vandenį esant dideliam šalčiui,  susidaro ledo kristalai. Vanduo pereina į kietą būseną.

 (1.2. Savivaldaus ir patyriminio ugdymo(si) diegimas dalykų pamokose).

Pasidalinkite šia naujiena

Share on facebook
Share on pinterest
Share on email
Share on twitter