01

Punios reljefo tyrimas

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr. 09.2.1-SFA-V-719-01–0001 „Kokybės krepšelis“

  Integruotas geografijos ir matematikos patyriminio ugdymo projektas ,,Artimos gamtinės aplinkos tyrimas“

  Žemės paviršius retai kada būna plokščias. Vienur driekiasi lygumos ir slėniai, kitur banguoja kalvos ar stūkso kalnai. Vieni šlaitai yra statesni, kiti nuožulnesni. Nors žemėlapis plokščias, kartografai sugalvojo įvairių būdų, kaip jame pavaizduoti reljefą: aukščio taškais, horizontalėmis, juostiniu spalvinimu.

  Birželio 9 d. 6-8 ir 10 klasės mokiniai dalyvavo antrame artimos gamtinės aplinkos tyrimo užsiėmime ,,Punios reljefo tyrimas“. Dirbdami porose, naudodamiesi matavimo prietaisais (kompasu, eklimetru, aukštimačiu, skaičiuotuvu), pateiktais 3D Lietuva platformos žemėlapiais, vaizdine medžiaga ir savo patirtimi atliko praktinę kompleksinę užduotį, įsivertino save ir draugus. Atsakymus užrašė darbo lape. Pamokose mokiniai tobulino matematikos ir geografijos dalykines, bendrąsias (mokėjimo mokytis), socialinę (atsakomybę už darbo rezultatus), asmeninę (emocijų ir jausmų valdymo) kompetencijas.

  Pamokoje naudotas prietaisas – aukštimatis, kurį įsigijome iš ,,Kokybės krepšelio“ veiklos tobulinimo plane numatytų lėšų. Prietaisu matavome Punios piliakalnio šlaito polinkio kampą. Šiuo prietaisu taip pat matuojamas objektų aukštis.

Įgyvendintos ,,Kokybės krepšelio“ veiklos: 1.2. Savivaldaus ir patyriminio ugdymo(si) diegimas dalykų pamokose. 1.3. Ugdymo proceso organizavimas kitose edukacinėse aplinkose gimnazijoje ir už gimnazijos ribų – ,,klasė be sienų“.

  Edita Simanavičienė, geografijos mokytoja metodininkė

  Aldona Novikienė, matematikos vyresnioji mokytoja

Pasidalinkite šia naujiena

Share on facebook
Share on pinterest
Share on email
Share on twitter