Sklaidos tikslas – pristatyti edukacines erdves ir gamtos ekspozicijas įvairiose socialinėse aplinkose, gyvosios ir negyvosios gamtos ekspozicijų kūrimą ir panaudojimą formaliojo ir neformaliojo ugdymo procese, plėtoti naujas ir originalias edukacinių erdvių kūrimo idėjas.